Projekt tego działania był konsultowany, obecnie trwa analiza uwag.

Płatność ekologiczna ma przysługiwać tym, którzy:

- posiadają gospodarstwo o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;

- zobowiążą się do realizacji rolnictwa ekologicznego przez okres co najmniej 5 lat;

- zobowiążą się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;

- zobowiążą się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów/wariantów ekologicznych.

Proponuje się wdrożenie 5 pakietów (w okresie konwersji i po nim):

1.      Uprawy rolnicze

2.      Uprawy warzywne

3.      Uprawy zielarskie

4.      Uprawy sadownicze

Wariant 4.1. Uprawy sadownicze

Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze

5.      Trwałe użytki zielone.

Projektowane działanie zakłada obowiązek prowadzenia produkcji roślinnej i osiągania plonu, a w przypadku upraw paszowych obowiązek posiadania zwierząt utrzymywanych w sposób ekologiczny.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!