Wsparcie w ramach tego działania obejmuje dwa poddziałania: Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne i Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego.

W ramach poddziałania (11.1) Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne pomoc udzielana będzie na następujące typy operacji (pakiety): Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji - 966 zł/ha, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji - 1557 zł/ha, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji - 1325 zł/ha, Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji - 1882 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) oraz 790 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze), Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji - 787 zł/ha oraz Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji - 428 zł/ha.

W ramach poddziałania (11.2) Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego pomoc udzielana będzie na następujące typy operacji (pakiety): Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji - 792 zł/ha, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji - 1310 zł/ha, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - 1325 zł/ha, Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji - 1501 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) i 660 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze), Pakiet 11.Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji - 559 zł/ha, Pakiet 12.Trwałe użytki zielone po okresie konwersji - 428 zł/ha.

Obowiązuje degresywność jak przy płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej, tzn. płatność jest przyznawana do gruntów ornych w wysokości:

100 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;

75 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;

60 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha.

Nie dopuszcza się realizowania różnych pakietów na tej samej powierzchni.

Wsparcie udzielane w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego nie może być udzielane na zobowiązania objęte działaniem Rolnictwo ekologiczne. W ramach jednego gospodarstwa mogą być realizowane zobowiązania zarówno w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, jak i działania Rolnictwo ekologiczne, pod warunkiem ich realizacji na innej powierzchni. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone oraz działania Rolnictwo ekologiczne, których nie można łączyć w gospodarstwie, gdyż w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone beneficjent realizuje zobowiązanie na obszarze całego gospodarstwa rolnego.

Na Rolnictwo ekologiczne jest 445 373 661 euro ześrodków unijnych , a razem z krajowymi 699 961 515 euro. 

Podobał się artykuł? Podziel się!