Poddziałanie: Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych w nowym PROW przewiduje 5 pakietów. Wśród nich jest Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone.

„Pakiet jest działaniem równoważnym do jednej z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 43 rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, tj. dywersyfikacji upraw, poprzez wprowadzenie wymogu zastosowania prawidłowego doboru i następstwa roślin w płodozmianie” – określa projekt. Wymogi, jakie muszą być spełnione w ramach pakietu, podajemy poniżej.

Płatności w ramach pakietu są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne w zakresie tego pakietu.

Płatność przyznawana jest tylko do gruntów ornych. Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha.

Stawka płatności to 400 zł/ha.

Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości 100 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha gruntów ornych.

Stawka płatności jest ustalona w oparciu o bilans kosztów i korzyści gospodarstwa podejmującego działania w ramach Pakietu 1. W ramach poniesionych kosztów uwzględniono koszty z tytułu mniejszego plonu związanego z ograniczeniem nawożenia oraz koszty badania gleby i przygotowania bilansu azotowego dla średniej wielkości gospodarstwa, natomiast po stronie korzyści oszczędności na nawożeniu azotem – zapewnia ministerstwo.

Podobał się artykuł? Podziel się!