PTOP przeprowadziła badania chcąc poznać wiedzę rolników mieszkających w obszarze Ostoja Warmińska, a także by polepszyć wydawanie unijnych środków na ochronę środowiska i rozwiać mity związane z mieszkaniem na terenach objętych programem Natura 2000.

"A mitów jest wiele, np. taki, że na terenach objętych Naturą 2000 nie można w ogóle prowadzić inwestycji" - powiedziała Marta Brzozowska z Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Na pytanie, czy Natura 2000 pomaga, czy przeszkadza w prowadzeniu działalności rolnej zaledwie 6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że pomaga.

22 proc. uważa, że Natura 2000 im przeszkadza. Aż 47 proc. ankietowanych rolników nie miało zdania na ten temat, a 25 proc. uważało, że Natura 2000 ani im nie utrudnia, ani nie pomaga w prowadzeniu działalności rolniczej.

"Pokazuje to, że wprowadzenie Natury 2000 nie zmieniło wiele w życiu mieszkańców regionu, ale raczej pogorszyło ich odczucia, co do warunków życia" - skomentowała Brzozowska.

Mieszkańcy w ankietach przyznali także, że zbyt mało wiedzą o samej istocie Natury 2000, a tylko połowa z nich potrafiła odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkają na obszarze chronionego krajobrazu.

"Mieszkańcy najczęściej dowiadują się, że mieszkają w obszarze Natura 2000, jeśli chcą przeprowadzić remont lub inwestycję. Wydanie decyzji wiąże się wtedy z zasięgnięciem opinii wojewody, w związku z tym procedura przeciąga się, co powoduje niezadowolenie rolników" - tłumaczyła Brzozowska.

Z badań PTOP wynika, że tylko połowa mieszkańców wie, jakie wymagania powinny spełniać ich gospodarstwa. Wymagań tych nie zna 38 proc., a aż 13 proc. pytanych nie udzieliło PTOP odpowiedzi na to pytanie.

"A wymagania te są proste, bo chodzi głównie o posiadanie płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę, a także szczelnego szamba lub podłączenie do kanalizacji" - powiedziała Brzozowska.

Podobnie rozkładały się odpowiedzi na pytanie o korzyści z posiadania gospodarstwa na terenie obszaru Natura 2000. 50 proc. respondentów zna te korzyści, 41 proc. nie zna, 9 proc. nie odpowiedziało na to pytanie.