Sporo zamieszania wywołały artykuły prasowe stwierdzające, że rolnicy należą do najlepiej uposażonych grup społecznych, a powołujące się na dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Pisano, że gospodarstwa domowe rolników mają do dyspozycji więcej pieniędzy niż gospodarstwa pracowników najemnych czy przedsiębiorców, 92 proc. ma własny samochód.

Można było przeczytać, np. że „W ubiegłym roku miesięczny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników wyniósł 5044 zł (kwota już pomniejszona o podatki i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). To aż o 755 zł więcej niż w gospodarstwach domowych pracowników - wynika z badań GUS. W latach 2003-2013 średni dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym rolników wzrósł nominalnie aż o 152 proc.”

W związku z takimi informacjami zarząd KRIR wystąpił do GUS z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie. W odpowiedzi na pismo zarządu KRIR Departament Informacji GUS poinformował, że część danych została najprawdopodobniej zaczerpnięta z notatki „Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych", zamieszczonej na stronie internetowej GUS.

Jak pisze zarząd KRIR w swoim biuletynie informacyjnym, „Niestety autor artykułu nie tylko przytoczył dane nieprawdziwe, ale również nie był dość precyzyjny w swoich komentarzach. Pomimo iż przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe rolników był w 2013 r. jednym z najwyższych (wyższy był tylko w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie - 5164 zł), to dochód przeliczony na 1 osobę w gospodarstwie domowym rolników wyniósł 1156 zł i był o 11 proc. niższy, niż przeciętny dochód dla gospodarstw domowych ogółem w Polsce.

GUS nadmienia, że dochód na 1 osobę w gospodarstwach domowych rolników jest jednym z najniższych, zaś najniższym dochodem na osobę dysponują gospodarstwa domowe rencistów.”

Podobał się artykuł? Podziel się!