- Czekając na ustalenia i kompromisy pewne czy zbliżenia budżetowe, będzie trudno przyjmować i mieć jakieś ustalenia, zwłaszcza pod względem obowiązków w zakresie polityki rolnej, jeżeli nieznany będzie budżet - mówiła Zofia Krzyżanowska, radca generalny MRiRW, podczas obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa. - Myślę, że ta kolejność byłaby bardziej prawidłowa niż decydować się i w jakiś sposób uzgadniać pewne przyjęte schematy, zobowiązania, jeżeli nie znamy warunków finansowych.

Zdaniem Krzyżanowskiej, zmiana w budżecie „może mieć odniesienie również do WPR".

Nie oznacza to jednak zaprzestania prac nad WPR. Te toczą się. Zofia Krzyżanowska powiedziała, że udało się przekonać KE do zmiany proponowanej definicji rolnika aktywnego.

- Po debacie, która była na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów definicja aktywnego rolnika została totalnie skrytykowana przez wszystkich ministrów i KE podjęła działania. Już wcześniej prezydencja zaproponowała przede wszystkim usunięcie zapisu, żeby badać te 5 proc. płatności w stosunku do przychodów i jednocześnie KE zaproponowała, żeby była to lista negatywna. To, co myśmy proponowali na początku, czyli wyłączenie pól golfowych, lotnisk i terenów kolejowych, i żeby tylko te jednostki udowadniały ten zapis, a nie wszystkie gospodarstwa i nie wszyscy rolnicy. Wydaje się, że tutaj to podejście byłoby podejściem dużo lepszym niż propozycja KE i komisarz zgodził się, że poprawi definicję aktywnego rolnika. W związku z tym uprości ją i nie będzie ona dotyczyła udowadniania przez każdego aktywnego rolnika takiego warunku, ponieważ ta lista negatywna wystarczy, żeby spełnić wymagania jakie ETO (Europejski Trybunał Obrachunkowy) przedstawił KE w tym zakresie.

Podobał się artykuł? Podziel się!