Przegląd Wspólnej Polityki Rolnej trwa w Unii Europejskiej. Toczy się dyskusja nad jej kształtem po roku 2013. Farmer.pl prezentuje stanowiska Danii i Holandii w sprawie zmian WPR.

Nie chcemy kapitalizacji płatności – powiedział w imieniu Danii Jans Wiuff z duńskiej ambasady w Polsce. Nie będziemy się sprzeciwiać odchodzeniu od dopłat bezpośrednich w rolnictwie – mówił. 

Duńczycy widzą Wspólną Politykę Rolną jako narzędzie do podnoszenia konkurencyjność gospodarstw rolnych oraz dbania o środowisko naturalne. Ich zdaniem takie działania powinny być finansowane ze Wspólnotowego budżetu. Przyszłość jest w nowych technologiach i innowacjach. 

Jans Wiuff uważa, że powinno nastąpić wycofanie płatności bezpośrednich, jednak na to muszą zgodzić się wszystkie kraje członkowskie UE. Dopłaty powinny być wycofywane stopniowo do roku 2020. Stanowisko Danii wobec reformy WPR jest oczywiste – mówił Wiuff. Filar 1 polityki rolnej UE musi zostać inaczej zdefiniowany. Wsparcie bezpośrednie dla rolników po 2013 r. powinno być uzależnione od stopnia w jakim rolnicy będą przyczyniali się do ochrony dóbr publicznych. Zdaniem Duńczyków, Europa powinna stawiać na bezpieczeństwo żywności i ochronę środowiska. Polityka rolna UE powinna zostać częściowa zliberalizowana, a środki z WPR powinny wspomagać tworzenie na wsi wartości dodanej.

Potrzebne są zmiany – powiedział Raymond Tans radca rolny z holenderskiej ambasady o Wspólnej Polityce Rolnej. 

Dla nas pytaniem retorycznym jest; czy Wspólna Polityka Rolna musi być finansowany przez Wspólnotę europejską – mówił Tans. Jego zdaniem nie wszyscy rolnicy potrzebują wsparcia finansowego swoich dochodów z budżetu. Rolnik ma być przedsiębiorcą i samemu konkurować na globalnym rynku – uważają Holendrzy.

Podobnie jak Duńczycy, Holendrzy chcą pełnego oddzielenia dotacji od produkcji rolnej jak najszybciej. Jednak płatności mają otrzymywać ci, którzy spełniają szereg wymogów przynoszących korzyści całemu społeczeństwu. 

Holandia, która ma 80 tys. rolników uważa, że po 2013 r. Unia Europejska powinna stawiać na jakość i bezpieczeństwo żywności, ochronę środowiska oraz zdrowie i dobrostan zwierząt.

Zdaniem radcy rolnego kraje członkowskie UE powinny mieć więcej swobody w decydowaniu o kształcie własnego rolnictwa. 

Duńskie i Holenderskie stanowisko w sprawie zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 r. było prezentowane podczas konferencji o polityce rolnej USA i UE, której organizatorami były: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundacja 4H.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!