Powód jest jeden. Zmieniły się zasady deklarowania działek rolnych we wnioskach. ARiMR przeprowadziła bardzo dużo szkoleń, jednakże nie wszyscy wiedzą o zmianach, a składane wnioski wypełniają tak jak w roku ubiegłym. Rolnicy po raz pierwszy w tym roku zaznaczają w załącznikach graficznych do wniosku jakie zboża uprawiają na swoich gruntach (pszenica, żyto, jęczmień, owies).

Płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który posiada grunty rolne, na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Jest to ważna informacja dla tych rolników, którzy zamierzają sprzedać lub wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli rolnik przeniesie posiadane grunty na inną osobę przed 31 maja danego roku, to nie otrzyma do tych gruntów płatności obszarowych. Rolnicy będą mogli otrzymać płatności do powierzchni gruntów rolnych mniejszych niż 10 arów (0,1ha). Dotychczasowe zasady uniemożliwiały włączenie pól o tak małej powierzchni do płatności bezpośrednich. Oznacza to, że od bieżącego roku płatnościami do gruntów zostaną objęte przydomowe ogródki, rowy o szerokości do 2 metrów przylegające do upraw, oczka wodne do 100 m2, znajdujące się na działkach rolnych lub przylegające do tych działek. Są to powierzchnie, które są częścią uprawy roślin i stanowią zwarty obszar gruntu.

ARiMR od lat odnosi duże sukcesy w obsłudze wniosków spersonalizowanych.
Do dnia 31 marca 2008 roku wydanych zostało 1 306 769 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania płatności, co stanowi 89,98% obsługiwanych wniosków. Należy zauważyć, że ARiMR obsługuje w całej Unii Europejskiej zdecydowanie najwięcej rolników. Sukces w tym zakresie jest tym bardziej wymierny. W odniesieniu do kolejnych 71 tys. wniosków zostały naliczone płatności i utworzone decyzje administracyjne, które są w trakcie wydawania przez biura powiatowe ARiMR, co stanowi da razem ponad 94% obsługiwanych wniosków.
Do obsługi pozostaje 74 565 wniosków o przyznanie płatności, w tym wnioski powiązane z płatnością cukrową, wnioski wymagające wyjaśnienia ze względu na stwierdzone nieprawidłowości lub obsługa wniosków została wstrzymana ze względu na śmierć rolnika.