Co z programami rolnośrodowiskowymi? Wcześniej mówiono, że limit środków został wyczerpany, a nowe nabory będą dopiero w 2015 r. Jednocześnie informowano o tym, że trwa nabór wniosków.

Na płatności rolnośrodowiskowe zostało ok. 7 proc. przewidzianych pieniędzy – informowało zarazem ministerstwo.

Jak jest naprawdę? Pytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, czy wszystkie środki dostępne z PROW 2007-2013 na programy rolnośrodowiskowe zostały zakontraktowane,  ile pieniędzy zostało na poszczególne pakiety i czy jeśli rolnik będzie chciał rozpocząć realizację 5-letniego programu, to naprawdę nie ma żadnych przeszkód, skoro zostało tylko ok. 7 proc. pieniędzy przewidzianych na płatności rolnośrodowiskowe.  

„Biorąc pod uwagę wnioski rolników złożone od początku programu do 2012 roku, a także uwzględniając nabór nowych wniosków w 2013 roku, limit środków na działanie <Program rolnośrodowiskowy> zostanie wyczerpany” – dowiadujemy się w odpowiedzi.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa dodało, że w ramach PROW na lata 2007-2013 nie wyodrębniono budżetów na poszczególne pakiety.

A co z realizacją programów trwających jeszcze po zakończeniu obecnego okresu budżetowego?

Ministerstwo poinformowało, „że w przypadku kontynuacji zobowiązania rolnośrodowiskowego po wejściu nowych uregulowań w ramach WPR po 2013 roku, zgodnie z art. 46 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. L 368 z 23.12.2006 z późn. zm.), rolnik, który w ramach PROW 2007-2013 rozpoczął realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w 2012 i 2013 r., w momencie uruchomienia programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020, będzie mógł kontynuować swoje zobowiązanie na nowych warunkach (nowe wymogi podstawowe czyli cross-compliance, greening oraz odpowiednie minimalne wymagania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne krajowe wymogi obowiązkowe) lub zakończyć je jeśli nie akceptuje nowych ram prawnych pomimo, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat, bez konieczności zwrotu pobranych płatności.”

Wcześniej wiceminister rolnictwa informowała, że nowe programy rolnośrodowiskowe będą wdrażane od 2015 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!