Według MRR Umowa Partnerstwa przedstawia m.in. analizę potrzeb rozwojowych kraju, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery w kontekście strategii Europa 2020, określa też cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami.

W Umowie ujęto także zakres finansowania działań z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, układ programów operacyjnych 2014-2020 oraz zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

Według MRR Umowa uwzględnia opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby procesu programowania analizy. Według ministerstwa dużą wagę przypisano także do efektów prac różnego rodzaju grup roboczych, spotkań bilateralnych oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz debat eksperckich.

Zgodnie z informacją MRR dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 roku. "Umowa jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską, strategią Europa 2020 oraz z celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata. Konsultacje społeczne dokumentu potrwają do 30 sierpnia br." - napisano.

Resort zapowiedział, że 23 lipca 2013 r. odbędzie się w Warszawie konferencja poświęcona konsultacjom projektu Umowy Partnerstwa. Ostateczna jego wersja ma być opracowana i przedłożona rządowi w listopadzie 2013 roku. "Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów, dokumenty zostaną przekazane do notyfikacji Komisji Europejskiej" - zaznaczono.

W komunikacie wskazano, że celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa. Do udziału w konsultacjach MRR zapraszamy "wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich" - dodano.

Podobał się artykuł? Podziel się!