W działaniu Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej jest aż 5 poddziałań.

Z poprzedniego PROW rolnicy znają pierwsze z nich: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników). Wsparcie będzie skierowane wyłącznie do osób młodych (do 40 lat), o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, które po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący. Wynosi 100 000 zł i wypłacane jest w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 80 proc., druga 20 proc. kwoty pomocy.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy winna rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Premia może być przyznana tylko raz osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona.

Gospodarstwo wskazane w biznesplanie:

- ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;

- przynajmniej 70 proc. minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST (jednostki samorządu terytorialnego);

- ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

W wyniku realizacji biznesplanu nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10 proc.

Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości. Na "Premie dla młodych rolników" jest 456 849 802 euro ze środków unijnych, a razem z krajowymi 717 997 734 euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!