- Najwięcej miejsc pracy utworzono w ramach: przygotowania terenu pod budowę, działalności usługowej wspomagająca produkcję roślinną, pozostałych specjalistycznych robót budowlanych (gdzie indziej niesklasyfikowane), restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, wydobywania żwiru i piasku oraz wydobywania gliny i kaolinu - poinformował ARiMR.

Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szacuje, że w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez ostatnie pięć lat powstało około 600 nowych miejsc pracy na terenach miejskich i wiejsko-miejskich.

- W tym czasie zakontraktowano blisko 90 mln zł, dofinansowując 647 projektów, w tym 330 umów na kwotę 60 mln na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - informuje wicedyrektor Oddziału Beata Brejwo-Kuźmicz.

Jak dodaje, dzięki dofinansowaniu mikroprzedsiębiorstw do końca br. powstanie blisko 200 nowych miejsc pracy. Przypomniała, że w 2009 r. w ramach wsparcia mikroprzedsiębiorstw powstały w regionie jedynie dwa nowe miejsca pracy, a w ubiegłym roku było ich 83.

Jak poinformowała Katarzyna Dominas z ARiMR w Gdyni, tworzenie miejsc pracy jest wspierane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).

W tym roku z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" stworzono ok. 220 miejsc pracy. ARiMR szacuje, że w ramach tego działania do 2015 r. powstanie około 2,2 tys. miejsc pracy.

Miejsca pracy powstają w szczególności w sektorze usługowym (usługi dla rolnictwa, dla ludności, turystyczne, budowlane).

Rolnicy najczęściej korzystają ze wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym roku dzięki dofinansowaniu PROW w regionie świętokrzyskim utworzono około 220 miejsc pracy, przede wszystkim na wsiach i w małych miejscowościach.

Na co idą pieniądze? Sadownicza grupa producencka "Sad Sandomierski" wybudowała wytwórnię soku jabłkowego, w której na razie na jednej zmianie ma zatrudnienie 6 osób, docelowo przy produkcji całodobowej będą pracować 24 osoby. Hale i urządzenia kosztowały 11 mln zł.

Zastępca dyrektora opolskiego oddziału ARiMR Marek Wróbel, która przyznaje pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw działających na wsi, stwierdził, że Agencja nie prowadzi statystyk pozwalających określić, ile miejsc pracy powstało w tym roku dzięki temu działaniu.