29 lutego 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 200).

Działanie to jest kontynuacją programu rolnośrodowiskowego, realizowanego jako Działanie 4. „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, który cieszy się dużym zainteresowaniem rolników. Nowy program rolnośrodowiskowy stanowi kontynuację starego programu, jednak zawiera szereg zmian wynikających z doświadczeń z poprzedniego okresu programowania. Należą do nim między innymi rozszerzenie dostępu do programu dla rolników z całego kraju oraz zniesienie ograniczenia w ilości realizowanych pakietów. Nowy program zawiera pakiety rolnośrodowiskowe, będące kontynuacją już funkcjonujących ale zawiera również całkowicie nowe możliwości działań, sprzyjających ochronie przyrody i środowiska obszarów wiejskich.

Termin składania wniosków rolnośrodowiskowych: 15 marca - 15 maja.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej MRiRW w zakładce: PROW 2007-2013/Legislacja/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 legislacja krajowa, natomiast pozostałe dokumenty dotyczące programu rolnośrodowiskowego - w zakładce: PROW 2007-2013/Wzory wniosków/Działanie „Program rolnośrodowiskowy”.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!