Jak mówił w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ruszył program Prosument.

NFOŚ nie doczekał się przyjęcia ustawy o OZE, ale i tak przygotował program według zasad, które będą wynikały z założeń do tej ustawy.

- Uchwaliliśmy w lutym program „Prosument”, który dotyczy nie tylko obszarów wiejskich, ale całej Polski i oczywiście w swoim rozmiarze może być również stosowany i wykorzystywany na obszarach wiejskich – mówił Janusz Ostapiuk. - Na cały program Prosument przeznaczyliśmy kwotę 650 mln zł; ta kwota wielokrotnie się zmieniała w zależności od wariantów, jakie rozważaliśmy, i obecnie postawiliśmy już do dyspozycji, z łącznej kwoty wartości programu, 300 mln zł, które udostępnimy ewentualnym klientom trzema drogami: 100 mln zł – kwota przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, to są pożyczki i dotacje połączone; 100 mln zł za pośrednictwem banków i 100 mln zł za pośrednictwem wojewódzkich funduszy. Staramy się przybliżyć te pieniądze jak najbardziej do klientów w taki sposób, żeby nie musieli ewentualni korzystający z tych pieniędzy przyjeżdżać do Warszawy czy z nią korespondować. Oczywiście to przybliżenie będzie zależało od charakteru oczekiwanej pomocy. A więc osoba fizyczna, która będzie chciała założyć sobie instalację, będzie mogła skorzystać z banku, położonego prawdopodobnie najbliżej jej miejsca zamieszkania.

Warunkiem otrzymania pomocy jest produkowanie energii elektrycznej.

- Jest to odmienne troszkę od dotychczas wspieranego przez NFOŚ systemu budowy kolektorów słonecznych; w tym przypadku stawiamy poprzeczkę troszeczkę wyżej i mówimy – najpierw produkcja energii elektrycznej, ale poprzez systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, mikrobiogazownie o mocy do 40 kW. Oczywiście równolegle będzie mógł beneficjent otrzymać pomoc na kotły biomasy, na pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy 90-300 kW. Tak że staramy się stworzyć warunki do tego, żeby w zasadzie wszystkie możliwe rodzaje energetyki odnawialnej, która trafiałyby do prosumenta, mogły być ze sobą wzajemnie połączone.