Samorządowy Program Pożyczkowy, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, jest adresowany do gmin i powiatów, które potrzebują środków na realizację lokalnych inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (wsie i miasta do 20 tys. mieszkańców).

Nabór wniosków do IX edycji SPP rozpocznie się 19 kwietnia br. i potrwa do 9 maja br. Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 000 000 złotych. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego i obecnie wynosi 3,77 proc..

Pożyczki udzielane są na: budowę dróg, inwestycje w oświatę, zaopatrzenie wsi w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

– Do tej pory, w ramach ośmiu edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, EFRWP udzielił pożyczek na kwotę ponad 45,6 mln złotych. Dzięki temu wiele gmin mogło zrealizować niezbędne inwestycje – mówi Krzysztof Podhajski, doradca prezesa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – Samorządy decydują się na pożyczki w ramach SPP ze względu na niskie oprocentowanie oraz brak prowizji i dodatkowych opłat – dodaje. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu i sposobu składania wniosków znajdują się na stronie internetowej EFRWP. Na 2013 rok Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaplanował jeszcze trzy edycje programu. Harmonogram jest dostępny również na stronie internetowej.