Nabór trwać będzie do 1 lutego do godziny 15.00. Takie wstępne nabory niebawem mają rozpocząć się również w innych WFOŚiGW zainteresowanych udziałem w programie Ryś.

Oprócz nich środkami na realizację programu  dysponować będą również wybrane banki, których lista zostanie opublikowana prawdopodobnie w lutym. Według informacji uzyskanych od rzecznika prasowego NFOŚiGW pani Magdy Składowskiej spodziewane jest szybkie podpisanie stosownych umów z bankami, które powinny rozpocząć przyjmowanie wniosków jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.

Przypomnijmy, że program Ryś będzie realizowany do 2023, budżet wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje), z czego banki dysponować będą 300 milionami, a 100 mln będzie w dyspozycji Funduszy Wojewódzkich. Umowy kredytu/pożyczek wraz z dotacją będzie można zawierać do 2020 r.

Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać wszyscy właściciele domów jednorodzinnych, także organizacje pozarządowe i samorządy, przy czym przez dom jednorodzinny rozumie się tu budynek wykorzystywany przynajmniej w połowie do celów mieszkalnych.

W ramach programu można przeprowadzić kompletną termomodernizację budynku, od wymiany okien po instalację pompy ciepła.

Osoba korzystająca dofinansowania w ramach programu Ryś nie będzie miała obowiązku przeprowadzenia konkretnych prac – Fundusz Ochrony Środowiska pozostawia wolny wybór co do ich zakresu. Natomiast konieczne jest przestrzeganie pewnej kolejności działań – podzielono je na 3 grupy. Pierwszym etapem termomodernizacji musi być termoizolacja ścian, sufitów, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej - gdy te elementy są ok. można myśleć o wymianie instalacji grzewczej, czy założeniu wentylacji z odzyskiem ciepła. Wymiana kotłów grzewczych, instalacja solarów czy pompy ciepła to trzeci etap termomodernizacji.

Wsparcie finansowe w programie RYŚ ma dwie formy - dotację i preferencyjny kredyt. Połączenie tych form ma zapewnić pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych termomodernizacji, a w zależności od tego, w której grupie mieszczą się modernizowane elementy, różna jest wysokość dotacji lub kredytu. Program RYŚ zachęca do tego, by dom zmodernizować kompleksowo - im więcej elementów się ociepla, tym większa wysokość dotacji. Wadą są limity kwotowe dla każdego rodzaju prac. I tak np. na ocieplenie nieogrzewanej podłogi na gruncie przewidziane jest maksymalnie 150 zł/m2, na bramę garażową 600 zł/m2, a na pompę ciepła tylko 55 tys. zł. Trzeba jednak przyznać, że koszty kwalifikowalne w RYŚ obejmują właściwie wszystko, co jest związane z remontem, od zakupu po wykonanie.