Nabór wniosków na projekty, które mają służyć rozwojowi obszarów zależnych od rybactwa, właśnie ruszył. W sumie w ramach tego naboru Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna - jedyna działająca w regionie - ma do wydania na dofinansowanie ponad 1,3 mln zł. Kwota ta podzielona została jednak na trzy działania.

W ramach pierwszego można składać wnioski m.in. na przebudowę, budowę czy remonty obiektów małej architektury turystycznej - np. ławek, altanek, siłowni na świeżym powietrzu, ścieżek rowerowych, ale też świetlic czy obiektów sportowych. LGR ma na ten cel ponad 616 tys. zł. Dofinansowanie ma w tym przypadku wynosić do 85 proc. wartości projektu. Realizacja dofinansowywanych inwestycji ma służyć poprawie konkurencyjności i atrakcyjności terenów zależnych od rybactwa.

Wnioski w ramach tego działania mogą składać np. stowarzyszenia, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorcy. - Trzeba jednak pamiętać, że remontowane czy budowane obiekty muszą być niedochodowe i powszechnie dostępne - zastrzegła specjalistka ds. koordynowania projektów z LGR Opolszczyzna Anna Charęza.

W puli pieniędzy przeznaczonej na drugie z działań - restrukturyzację lub reorientację działalności gospodarczej oraz tworzenie dodatkowych form zarobkowania i miejsc pracy dla rybaków - jest z kolei ponad 416 tys. zł. Dofinansowanie w tym przypadku może wynieść do 60 proc. wartości całego projektu. Mogą się o nie starać tylko rybacy z uprawnieniami.

Zdaniem Charęzy w ramach projektu może być tworzona dodatkowa działalność, jaką jest np. agroturystyka. - To propozycja dla rybaków, którzy chcą mieć dodatkowe, poza działalnością rybacką, źródło dochodów - dodała pracownica LGR.

W ramach kolejnego działania przyjmowane są wnioski na inwestycje służące ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść do 85 proc. wartości projektu, a w puli jest prawie 300 tys. zł. Według Charęzy stowarzyszenia czy organizacje z tej puli mogą się starać np. o pieniądze na działania służące zabezpieczaniu i oznakowaniu pomników przyrody.

Nabór wniosków w ramach wszystkich trzech działań potrwa do 2 sierpnia. Nie mogą w nim brać udziału samorządy, a jedynie rybacy oraz organizacje, stowarzyszenia czy przedsiębiorstwa. Inwestycje muszą być jednak planowane na terenie jedenastu gmin woj. opolskiego, które swym zasięgiem obejmuje LGR Opolszczyzna.