W ciągu dwóch pierwszych dni Agencja planuje przekazanie na konta bankowe rolników około 2 mld złotych. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie zostaną przekazane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte w tym roku klęską powodzi.
Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. wynosi prawie 13 miliardów złotych. Została ona obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny 30 września br. oficjalnego kursu wymiany wynoszącego 3,9847 złote za euro.

Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2 zł za euro.

Suma tegorocznych wypłat dopłat bezpośrednich będzie jednak wyższa niż ubiegłorocznych bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrośnie ona o 10 proc. i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100 proc. wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej 15 UE.

Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich w roku 2010:

Jednolita płatność obszarowa (JPO) 562,09 zł/ha
Uzupełniająca krajowa płatność bezpośrednia do powierzchni upraw podstawowych (UPO) 327,28 zł/ha
Płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) 439,03 zł/ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok (chmiel historyczny) 1420,07 zł/ha
Płatność cukrowa 50,42 zł/tonę
Przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich 1593,87 zł/ha
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych 207,28 zł/ha
Oddzielna płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 157,16 zł/tonę
Płatność do krów 346,43 zł/szt.
Płatność do owiec 105,91 zł/szt.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!