Prezydium domaga się zaprzestania świadomych działań spekulacyjnych, które spowodują obniżenie wysokości dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. W trakcie posiedzenia podjęło również uchwałę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze, w której domaga się od rządu Rzeczypospolitej Polskiej  zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze z obecnie obowiązującej stawki 0,85 PLN do maksymalnie dopuszczalnej wysokości nie mniejszej niż 1,20 PLN.

Stawka na paliwo jest utrzymana już 3 lata na niezmienionym poziomie, gdzie w krajach UE rolnicy mają 100 proc. zwrotu akcyzy.

Dotychczasowe działania rządu doprowadzą do kolejnego obniżenia dochodów rolników w związku z tym Prezydium NSZZ RI „Solidarność” zapowiedziało podjęcie akcji protestacyjnej.

W trakcie obrad Prezydium po raz kolejny poruszono także kwestię ochrony rolników przed upadającymi oraz nierzetelnymi firmami i podmiotami skupowymi, podjęto uchwałę w tej sprawie.

Prezydium proponuje regulację, na zasadach zbliżonych do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które umożliwią rolnikom odzyskanie przynajmniej w części należnych środków finansowych za odstawione płody rolne, w przypadku niewypłacalności lub upadłości podmiotu skupowego.

Prezydium NSZZ RI „Solidarność” ponownie domaga się zmiany zapisów art. 33 ustawy o emeryturach kapitałowych, która z dniem 8 stycznia 2009 roku wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniach społecznych rolników, aby rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogli otrzymać wcześniejszą emeryturę z KRUS, podobnie jak mają taką możliwość pracownicy ubezpieczeni w ZUS.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” omówiło również uruchomienie akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i porozumień branżowych. Podobał się artykuł? Podziel się!