O dofinansowanie "małych projektów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą starać się m.in. gminy, lokalne stowarzyszenia, kościoły, ale też osoby fizyczne - powiedziała rzeczniczka marszałka woj. łódzkiego Joanna Blewąska.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt nie mogła do tej pory przekroczyć 25 tys. zł, ale od 1 lutego - zgodnie ze zmianą rozporządzenia - dochodzić może do 50 tys. zł. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich refunduje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W ramach "małych projektów" możliwe jest wspieranie kultywowania tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz promocja dziedzictwa kulturowego.

- Może to być kultywowanie języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Wspierana jest organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów - podkreśla marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Do końca 2012 roku zostało zawartych w Łódzkiem 260 umów na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 4,1 mln zł. Projekty były składane głównie przez gminy, gminne ośrodki kultury, biblioteki, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia gospodyń wiejskich, ale także przez kluby sportowe i osoby fizyczne. Nabory na "małe projekty" organizują jeszcze lokalne grupy działania, które posiadają obecnie ponad 11 mln zł środków unijnych do rozdysponowania.

Nabory będą trwać do 2014 roku, a szczegóły dotyczące ich terminów można znaleźć na stronach lokalnych grup oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Dotąd gminy czy stowarzyszenia najczęściej otrzymywały dofinansowanie m.in. na organizację dożynek, zakupu instrumentów dla orkiestr dętych czy strojów dla zespołów ludowych. I tak np. Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" w Dobrej otrzymało wsparcie na doposażenie chóru "Mariawita" w stroje oraz nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami.

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe otrzymał wsparcie na aktywizację dzieci i młodzież poprzez przeprowadzanie warsztatów dziennikarskich "Klub tropicieli przeszłości". Celem tego projektu jest pogłębienie wiedzy historycznej dotyczącej gminy Ujazd i pobudzenie lokalnego patriotyzmu. Ochotnicza Straż Pożarna w Poddębicach otrzymała wsparcie na rozwój Orkiestry Dętej. Zakupiono instrument i stroje, a także sfinansowano prezentację dorobku orkiestry na corocznym koncercie noworocznym.

Gmina Kiełczygłów otrzymała dotację na nagranie i wydanie płyty kapeli "Kiełczygłowianie", a Poddębicki Wędkarski Klub Sportowy na organizację zawodów wędkarskich. Łęczyca dostała natomiast unijne dofinansowanie na powstanie regionalnego stoiska prezentującego garncarstwo, rzeźbiarstwo czy malowanie na szkle, na którym prowadzone są warsztaty edukacyjne m.in. na targach i wystawach.

Podobał się artykuł? Podziel się!