PRZEGLĄD PRASY: Gra jest warta świeczki. Rolnik, który zdecyduje się na posadzenie drzew na działce, może liczyć na niemałe zyski – pisze Joanna Sadowska. Najpierw od 4620 zł do 13 020 zł na założenie lasu, potem, przez pięć lat, od 970 zł do 2060 zł na jego pielęgnację. Na koniec na wypłacaną przez 15 lat premię zalesieniową 1580 zł za hektar. Tę ostatnią dostaną jednak tylko osoby, których dochód z działalności rolniczej przekracza 25 procent wszystkich dochodów. Aby zacząć liczyć pieniądze, trzeba uporać się jednak w pierwszej kolejności z papierkową robotą.


Krok pierwszy:
W urzędzie gminy dowiadujesz się, czy działka, na której chcesz posadzić las, jest przeznaczona do zalesienia. Jeśli nie, musisz pożegnać się z marzeniami o własnym lesie. Jeśli tak, możesz działać dalej.

Krok drugi:
W nadleśnictwie składasz wniosek o wydanie planu zalesienia. Zawiera on wytyczne założenia i prowadzenia uprawy leśnej. Plan sporządzany jest bezpłatnie. Ale do wniosku trzeba dołączyć dokumenty: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków oraz oświadczenie o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia z numerami działek ewidencyjnych

Krok trzeci:
W biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składasz wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. W tym roku masz na to czas od 1 sierpnia do 30 września. Do wniosku należy dołączyć: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym, kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków.

Mając w garści zgodę agencji, można rozpocząć prace zalesieniowe. Trzeba je wykonać w terminie określonym w planie zalesienia. Od chwili posadzenia ostatniej sadzonki mamy tydzień na pisemne powiadomienie nadleśniczego, że skończyliśmy pracę. Wtedy dostaniemy zaświadczenie o zgodności zalesienia z planem. Gdy dostaniemy zaświadczenie, mamy 21 dni, aby złożyć je w biurze powiatowym ARiMR. Jeśli wszystko się zgadza, po miesiącu dostaniemy pieniądze: wsparcie na zalesienie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową. Należność trafi na nasze konto. Aby otrzymać płatności w kolejnych latach, każdego roku, od 1 czerwca do 31 lipca, należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie.

Źródło: Dziennik Wschodni

Podobał się artykuł? Podziel się!