Poseł Lewicy Romuald Ajchler przypomniał, że nabór wniosków na to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 odbył się w listopadzie 2007 r. i rolnicy nie mogą realizować inwestycji, gdyż dotychczas nie są zawarte umowy z Agencją.

Dodał, że nie zostały także zawarte umowy na inne działania np. takie jak wsparcie dla rolników chcących rozpocząć działalność poza rolnictwem czy na modernizację przetwórstwa.

Sawicki wyjaśnił, że na działania, które nie były realizowane w poprzednich latach 2004-2006 unijne przepisy wymagają uzyskania akredytacji. Minister finansów udzielił Agencji tymczasowej akredytacji dla ARiMR, ale obowiązuje ona do 16 października 2008 r. Obejmuje takie działania jak: renty strukturalne, ułatwienie startu młodym rolnikom, wsparcie gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) i zalesianie gruntów.

Dodał, że na działania - modernizacja gospodarstw rolnych, współfiansowanie przetwórstwa rolnego, wsparcie dla osób rozpoczynających pracę poza rolnictwem - akredytacja jest częściowa - nie obejmuje ona tzw. kontroli krzyżowych (tj. sprawdzenia z jakich środków korzysta jeszcze beneficjent). Uniemożliwia to podpisanie umów z rolnikami.

"Podstawowym problemem opóźniającym rozpoczęcie oceny wniosków o przyznanie pomocy przede wszystkim w ramach modernizacji gospodarstw rolnych był brak pełnej funkcjonalności systemu informatycznego" - powiedział minister.

Sawicki poinformował, że w czwartek odbywa się posiedzenie zespołu akredytacyjnego, na którym omawiane są raporty audytora zewnętrznego (firma KPMG - PAP) dotyczące m.in. tego działania. "Jestem przekonany, że po wdrożeniu rekomendacji audytora przez Agencję, będzie możliwe pilne rozpoczęcie podpisywania umów" - podkreślił szef resortu rolnictwa.

Sawicki zaznaczył, że na realizację PROW 2007-2013 jest przeznaczone 17,2 mld euro, z czego 4 mld euro pochodzi z budżetu krajowego. Do końca czerwca 2008 r. ARiMR przekazała beneficjentom prawie 3,3 mld zł, z czego najwięcej trafiło do rolników prowadzących działalność w niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!