Prace zespołów powołanych po demonstracjach rolników z 11 lutego miały zakończyć swoje prace do 21 lutego. I są już wstępne wyniki prac w tych zespołach – poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki na dzisiejszej konferencji prasowej.

Rolnicy domagali się przyspieszenia dopłat – mówił minister. I 12,5 mld zł trafiło już na konta rolników tytułem dopłat bezpośrednich należnych za 2014 rok. To ponad 80 proc. należności.

Drugi postulat dotyczył rynku wieprzowiny. – Protestujący domagali się interwencyjnego skupu, dopłat do kg skupionego żywca, było naprawdę wiele pomysłów - mówił minister. - Mam dla rolników dobrą wiadomość. W dniu dzisiejszym Komisja Europejska rozesłała projekt rozporządzenia, w którym zakłada dopłatę do przechowalnictwa prywatnego w wysokości od 210 do 305 euro za 100 kg. Dopłaty te będą obowiązywały przez okres od 3 do 5 miesięcy. A więc zakłady przetwórcze, które mają zapasy wieprzowiny na magazynach, będą mogły o takie dopłaty się ubiegać.  

Kolejny postulat to płatności za przekroczenie kwot mlecznych. Były oczekiwania na zapłatę za kwoty i rozłożenie na raty kar za przekroczenie kwot. 80 proc. kwot było rozdanych bezpłatnie – podkreślił minister. Rozważano różne możliwości rozwiązania problemu, ta sprawa jest jeszcze rozważana. Z UE płynie informacja, że jest możliwość rozłożenia kar za przekroczenie kwot. Rozwiązania mogłyby przebiegać w kilku wariantach: „może tę płatność zrealizować państwo członkowskie, mogą zrealizować zakłady przetwórcze, i oczywiście ostatecznie zapłacą rolnicy” – wyliczał minister. Zadeklarował, że będzie zabiegał, aby okres rozłożenia na raty kar wynosił 5, a nie 3 lata. Ale 3 lata to już znaczne zmniejszenie obciążeń, więc powinno to być z zadowoleniem przyjęte przez rolników.

Czwarty postulat, 'który ciągle nie schodzi z rejestru", to kwestia odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki w województwie podlaskim. Tu minister przypomniał zwiększenie o 6,1 mln zł puli odszkodowań na ten cel w ramach de minimis.

Minister przypomniał, że za 3 tygodnie ruszy składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie i będzie rocznica ponownego objęcia przez niego stanowiska. Podjął się wtedy przygotowania do wykorzystania środków dostępnych w nowej perspektywie. Są już przyjęte ustawy potrzebne do zrealizowania tego celu.