Niewielka pula pieniędzy na realizację nowych zadań została przypisana Polsce w ramach przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej. Na ubezpieczenia rolnicze i „miękkie lądowanie” branży mleczarskiej zostało przypisanych 30 mln euro.

Potrzeby są ogromne, sięgające nawet 600 – 700 mln euro, ale dobrze, że udało się zdobyć, te nieduże środki – powiedział Sawicki.

Ministrowie Unii ustalili, że kwotowanie produkcji mleka potrwa w Europie do 2015 r.
Komisja Europejska wprowadza progresywną modulację. Część pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich będzie zasilała fundusze programów rozwoju obszarów wiejskich. Polska do 2012 r. nie wchodzi do tego systemu.
Jednakże środki z modulacji, czyli zmniejszenia płatności w krajach starej piętnastki nie będą wykorzystywane przez nas.
Główny kierunek zmian w płatnościach do gruntów rolnych to oddzielenie tych dopłat od produkcji.
Płatności będą zmniejszane od przyszłego roku.

Płatności do owoców miękkich będą obowiązywały do 2013 r.

Dopłaty do suszu paszowego, lnu i konopi oraz skrobi będą do 2012 r.

Od 2010 r. płatności do tytoniu zostaną zupełnie oddzielone od produkcji.

Na rynku zbóż do 2013 r. zostaje utrzymana interwencja. Ministrowie rolnictwa zgodzili się, żeby roczny limit zakupów zbóż w całej UE wynosił 3 mln t. Reszta kupowanego ziarna będzie podlegała systemowi przetargowemu.

Wejście w życie wymogów cross-compliance dotyczących dobrostanu zwierząt wejdzie w życie w UE w 2013r.

20 listopada br. ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej przyjęli zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, która jest obecnie realizowana. Obecna perspektywa budżetowa potrwa w UE do 2013 r. (o ustaleniach przeglądu WPR farmer.pl pisał nie raz).

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!