Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie. Głosowało 90 senatorów.

Ustawa reguluje tryb wprowadzania prefinansowania wydatków w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) w formie dotacji.

Prefinansowanie to środki przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu w części, która będzie podlegała refundacji (zwrotowi ze środków Unii Europejskiej).

Środki na prefinansowanie są udostępniane w formie oprocentowanych pożyczek (z wyjątkiem środków udostępnianych w formie nieoprocentowanych pożyczek dla państwowych jednostek budżetowych).

Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów ustawy do regulacji zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz określenie przepływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki pochodzące z unijnych programów stanowią dochody budżetu państwa.

Nowela ustawy wprowadziła możliwość udzielania pożyczek agencjom płatniczym na prefinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W Polsce agencjami płatniczymi są: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Agencja Rynku Rolnego (ARR).

Wobec zgłoszonych przez Senat poprawek ustawa wróci do prac w Sejmie.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!