Komisja Europejska preferować będzie inne instrumenty wsparcia, jak ubezpieczenia wzajemne, ubezpieczenia od ryzyka, kontrakty terminowe, kontrakty futures, zarządzanie ryzykiem, itd. Dodatkowo z działań, które zostaną zachowane pozostaje prywatne przechowywanie masła i OMP.

Dlatego też ze swej strony, w celu zwiększenia siły sektora, Polska zaproponowała: podniesienie poziomu cen referencyjnych, celem uwzględnienia ewolucji cen środków produkcji i sytuacji na globalnych rynkach, utrzymanie dopłat do mleka odtłuszczonego i OMP przeznaczonego na pasze oraz dopłat do odtłuszczonego mleka wykorzystywanego w produkcji kazeiny i kazeinianów, oraz utrzymanie kwot mlecznych po 2015 roku.

Również Parlament Europejski szczególnie pozytywnie ocenia propozycję zwiększenia limitu interwencyjnego masła z 30 tysięcy do 70 tysięcy ton. Proponuje również przesunięcia rozpoczęcia interwencji publicznej w sektorze mleka z 1 marca na 1 stycznia.

Jak wynika z przedstawionych informacji, w przyszłości sektor mleczarski w coraz większym stopniu będzie musiał polegać na środkach własnych, a w niewielkim stopniu liczyć na wsparcie środkami zewnętrznymi. Będzie też musiał działać w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, w którym coraz większą rolę będą odgrywały sprawy ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowotności żywności oraz dobrostanu zwierząt. Dlatego też ważna jest budowa takiej struktury sektora, żeby był odporny na wstrząsy gospodarcze i finansowe.

Przede wszystkim trzeba stale modernizować sektor, zmniejszać koszty produkcji, rozwijać paletę produktów. Jeżeli chodzi o działania zewnętrzne to uwzględniając w coraz większym stopniu sytuację na rynkach światowych, aktywnie uczestniczyć w działaniach branżowych organizacji międzynarodowych promując i walcząc o interesy polskiego sektora mleczarskiego, zwracać baczną uwagę na działania legislacyjne instytucji europejskich i światowych oraz aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowego prawa. Podobał się artykuł? Podziel się!