PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Sposób liczenia strat zależny od UE

Sposób liczenia strat zależny od UE

Czy mogą być złagodzone kryteria pomocy przysługującej rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych? Ministerstwu Rolnictwa nie wydaje się to możliwe.Kryterium wykazania 30 proc. strat rolnicy oceniają jako zaporowe. Zapytaliśmy w MRiRW, czy jest rozważana możliwość złagodzenia wymagań.

Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia, że realizuje w tym zakresie wymogi unijne: „Od dnia akcesji tj. od 1 maja  2004 r. pomoc udzielana producentom rolnym musi być zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, obecnie  Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Stosownie do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 rolnikom może być udzielana pomoc na zrekompensowanie strat w roślinach lub zwierzętach spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, które mogą być porównane do klęski żywiołowej tj. które niszczą ponad 30 proc. średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych 3 lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Uwzględniając powyższe pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.) może być udzielana, gdy wysokość poniesionej szkody:

1) w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich - przekracza 30  proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji  ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w tym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, a w przypadku braku takich danych lub dokumentów - na podstawie danych o średniej wielkości produkcji rolnej publikowanych przez jednostki doradztwa rolniczego, urzędy statystyczne lub Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy;

2)  w środku trwałym - przekracza kwotę 1.050 zł.”

Zapytaliśmy też, jaki jest procent osób spełniających wymóg 30 proc. strat w stosunku do występujących o pomoc i szacowanie? Ile wniosków o pomoc odrzucono w ubiegłym roku? Czy takie dane są zbierane, czy wiadomo, ile kosztuje szacowanie strat?

Ministerstwo Rolnictwa wyjaśniło tylko tyle:

„W budżecie państwa nie są przewidziane wydatki na finansowanie prac komisji szacujących straty w poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.”

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.0.22
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!