Do godz. 20 w sobotę, do oddziałów regionalnych Agencji w całym kraju trafiło ponad 9 tys. wniosków. Wnioski te wyczerpują w skali kraju 98 proc. limitu środków przewidzianych na to działanie w 2007 r. Rolnicy zawnioskowali już o 1,34 mld zł (355 mln euro). Jeden wnioskodawca ubiega się średnio o dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. Na 2007 r. pula środków wynosi 360 mln euro tj. blisko 1,4 mld zł.

Pula środków (tzw. koperta wojewódzka) została przekroczona już w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i opolskim. W tych województwach wnioski o dofinansowanie inwestycji w rolnictwie będą przyjmowane jeszcze w sobotę.

Zgodnie z przepisami, w województwach gdzie przyznany limit środków zostanie przekroczony o 20 proc., Agencja zamyka nabór wniosków, ale jeszcze przez jeden dzień rolnicy mają prawo je składać. Wnioski te wejdą do puli na 2008 r.

Odziały ARiMR czynne były od godz. 6 rano. Przed biurami utworzyły się kolejki. Były też społeczne listy kolejkowe. Niektórzy rolnicy już od tygodnia byli na nich zapisani. Agencja uruchomiła dodatkowe okienka do obsługi rolników. Każdy składał wniosek osobiście.

Najwięcej rolników, bo 2,7 tys. osób, było zapisanych w kolejce do mazowieckiego oddziału ARiMR. Ale kilkusetosobowe kolejki tworzyły się także w innych województwach. Oddziały będą czynne w piątek do godz. 22 i dłużej. Będą także pracowały w sobotę.

Jak zapewnił wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk, ARiMR przyjmie wszystkie wnioski od rolników, ale nie wszystkie otrzymają dofinansowanie z puli 2007 roku. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Te wnioski, które nie zmieszczą się w limicie tegorocznym będą mogły liczyć na unijne pieniądze w 2008 roku. Na lata 2007-2013 na modernizację gospodarstw rolnych ARiMR przeznaczy blisko 1,8 mld euro.

Według rzecznika ARiMR Radosława Iwańskiego, średnia kwota wnioskowana przez rolników jest znacznie wyższa niż przy poprzednich naborach. W związku z tym pula środków na 2007 r. wystarczy, nie jak zakładała Agencja, dla 20 tys. rolników, a jedynie dla 10 tys.

W latach 2007-2013 rolnik może otrzymać pomoc do 300 tys. zł na gospodarstwo. Jeżeli wykorzysta całą pomoc w pierwszym roku, przez kolejnych 6 lat już nie dostanie pieniędzy na ten cel.

Agencja może udzielić dofinansowanie na budowę lub przebudowę budynków gospodarskich, zakup maszyn i urządzeń, zakładanie lub wyposażenie sadów i plantacji wieloletnich, na zakup, instalację lub budowę infrastruktury technicznej w gospodarstwie. W poprzednich programach pieniądze na modernizację były głównie przeznaczane na zakup maszyn i urządzeń, w tym ciągników (prawie 85 proc. środków).

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!