Nasz czytelnik chciał przeznaczyć otrzymaną właśnie w ramach PROW 2007-2013 premię z „Ułatwiania startu młodym rolnikom” na dofinansowanie ciągnika, który miał nadzieję zakupić z „Modernizacji” w nowym PROW.

- Składałem wniosek o premie młodego rolnika w ostatnim naborze w 2014 roku (tj. pomoc ze starego PROW 2007-2013) – tak opisywał swoją sytuację. -  Premię przyznano mi w lutym tego roku po dołożeniu dodatkowych środków. W planie rozwoju gospodarstwa wpisałem, że za tę kwotę chciałbym kupić ciągnik 120 km. W decyzji napisano, że 70 proc. premii mam wydatkować w ciągu 3 lat od dnia jej dostania.

W związku z tym czytelnik miał pytanie: - Czy będę mógł poczekać i skorzystać z „Modernizacji gospodarstw rolnych w PROW 2014- 2020., tzn. czy będę mógł wpisać ciągnik 120 km w „Modernizacji” i skorzystać z tzw. podwójnego dofinansowania. Ciągnik kosztowałby 200 tys. netto po zwróceniu 60 proc. kosztowałby 80 tys. i to byłby mój wkład własny. A z premii na „Młodego rolnika” mam wydatkować 70 tys., czyli nie przekracza to tych 80 tys.

Czytelnik dodał, że wie o takiej możliwości od korzystających z tego w poprzednim PROW kolegów.

- Znalazłem w Internecie Projekt ustawy ze stycznia 2015 roku gdzie czytam, że "Pomoc można łączyć z pomocą przyznawaną w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem wyłącznie w przypadku, gdy każda z nich dotyczy innej inwestycji, części operacji lub etapu , chyba że kwota pomocy stanowi wkład własny w realizację operacji w ramach tego typu operacji." Bardzo bym prosił o wyjaśnienie, jak to będzie z tym finansowaniem.

Jak wynika z wyjaśnienia ARiMR, nie można liczyć na takie połączenie środków z dwóch PROW:

„Pytanie o to, czy można wykorzystać premie przyznawane w ramach działania  „Ułatwienie startu młodym rolnikom” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jako wkład własny w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych) należącym do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pojawiło się już w 2014 roku na jednym z rolniczych portali internetowych. Wówczas Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest Instytucją Zarządzającą tym programem, wyjaśniło, że nie przewiduje takiej możliwości. Niemniej jednak, ostateczne regulacje w tym zakresie zostaną zapewne doprecyzowane w przepisach wykonawczych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczących warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań inwestycyjnych nowego Programu.”

Z zasady więc trzeba przyjmować, że rozliczenie starego PROW ma poprzedzić wydatkowanie pieniędzy z nowego programu. Chyba że rozporządzenia uregulują jednak problem inaczej, niż zapowiadano. Naszemu czytelnikowi pozostaje zatem czekać na rozporządzenia do nowego PROW z nadzieją, że może jednak…

Podobał się artykuł? Podziel się!