„Inny sposób rozpatrzenia wniosku wojewody” najwyraźniej nie wystarcza posłom.

Jutro w tej sprawie spotkają się trzy komisje: oprócz Komisji Rolnictwa I Rozwoju Wsi będą jeszcze Komisja Administracji i Cyfryzacji  oraz Komisja Spraw Wewnętrznych.

To nietypowe posiedzenie, zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu, czyli na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

Ta sprawa to: „Brak reakcji rządu na wniosek rolników oraz Wojewody Podlaskiego odnośnie wprowadzenia przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na wskazanych obszarach województwa podlaskiego w związku z afrykańskim pomorem świń i szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną oraz wypłaty należnych rekompensat dla rolników.”

Posiedzeniu zwołanemu w tym trybie może przewodniczyć Marszałek Sejmu.

Podobał się artykuł? Podziel się!