Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 oraz Dz.U. z 2008 r. nr 24, poz. 147), informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową w roku 2008 w ramach ww. działania do dnia 19 maja br. w poszczególnych województwach wynosi:

Lp. Oddział Regionalny Limit
[w zł] Kwota wnioskowana
[w zł] Wykorzystanie limitu [w %]     1 Dolnośląski           24 100 128,74                3 050 000,00    12,66% 2 Kujawsko - pomorski           42 715 399,87              13 250 000,00    31,02% 3 Lubelski           62 494 124,77              15 350 000,00    24,56% 4 Lubuski           10 581 894,89                1 600 000,00    15,12% 5 Łódzki           49 862 335,32              11 000 000,00    22,06% 6 Małopolski           20 443 558,20                1 750 000,00    8,56% 7 Mazowiecki           92 688 542,54              28 100 000,00    30,32% 8 Opolski           15 069 504,35                1 550 000,00    10,29% 9 Podkarpacki           17 174 804,39                2 450 000,00    14,27% 10 Podlaski           43 712 648,02               14 500 000,00    33,17% 11 Pomorski           22 936 674,97                3 900 000,00    17,00% 12 Śląski           13 795 246,83                2 050 000,00    14,86% 13 Świętokrzyski           23 989 324,99                4 250 000,00    17,72% 14 Warmińsko - mazurski           26 427 036,28                4 800 000,00    18,16% 15 Wielkopolski           70 638 308,37              18 800 000,00    26,61% 16 Zachodniopomorski           17 396 415,49                1 850 000,00    10,63%   Razem         554 025 948,00            128 250 000,00    23,15%

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!