Zasady zwrotu, jak i wysokość stawki pozostają takie same jak teraz. Limit zwrotu podatku akcyzowego na hektar użytków rolnych wyniesie 73,10 zł, a stawka to 0,85 zł/litr.

Podstawą do zwrotu podatku będą wnioski złożone przez producentów rolnych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rolnicy muszą dołączyć do nich faktury VAT lub ich kopie. Podatek będzie zwracany za półroczne okresy.

Wyznaczając stawki Rada Ministrów uwzględniła planowane na ten cel wydatki w 2010 roku w kwocie 720 mln zł.

W tym roku budżet na ten cel będzie musiał się zwiększyć o 109 mln złotych, a to dlatego, że zainteresowanie rolników przekroczyło oczekiwania urzędników. W 2006 roku wykorzystano tylko 1/4 środków przeznaczonych na ten cel. Rok później nieco więcej - prawie 1/3, a już w zeszłym roku prawie 500 mln z przeznaczonych na ten cel 650 mln złotych.

Źródło: MRiRW/ farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!