Otwierając uroczystość, Jerzy Koźmiński zwrócił uwagę, że blisko połowa obecnych stypendystów nigdy nie zdecydowałaby się na kontynuację edukacji w szkołach wyższych, gdyby nie perspektywa otrzymania wsparcia w postaci stypendiów pomostowych. Dodał również, że z każdym rokiem umacnia się społeczna wartość inicjatywy, której fundatorem jest koalicja wielu różnych instytucji.

Z kolei Anna Komorowska podkreśliła, że Program Stypendiów Pomostowych to imponujące przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, że jest on skierowany do osób pochodzących z miejsc, do których uniwersytety same nie przyjdą. Natomiast zwracając się do stypendystów, Pierwsza Dama wyraziła nadzieję, że dzięki zdobytemu wykształceniu i doświadczeniu w przyszłości dołączą do grona wybitnych przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego Polski.

Uroczystość wręczenia stypendiów uświetnił występ muzyczny w wykonaniu uczestników programu oraz wystawa ich prac plastycznych.

Program Stypendiów Pomostowych został rozpoczęty w 2002 roku w odpowiedzi na społeczny problem różnic w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Dzięki programowi uzdolniona młodzież z małych miast i wsi może otrzymać stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie, ułatwiające podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na uczelni wyższej. Skierowany jest on do maturzystów przyjętych na studia dzienne, pochodzących ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin pracowników byłych PGR.

Od początku istnienia Programu aktywnie uczestniczy w nim Agencja Nieruchomości Rolnych. Do końca 2004 r. sfinansowała stypendia prawie 2 tysiącom studentów, a od 2005 r. uczestniczy w Programie jedynie w ramach współpracy organizacyjnej, co – zdaniem fundatorów – jest nieocenioną i bardzo wartościową pomocą.

W roku akademickim 2012/2013 dla studentów pierwszego roku w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przeznaczono 3,95 mln zł. Stypendia przyznano 790 studentom, w tym 252 pochodzącym z rodzin popegeerowskich. Stypendium wynosi 5 tys. zł i wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach.

Podobał się artykuł? Podziel się!