Wypłata 100 tys. zł pomocy dla młodych rolników podzielona będzie na dwie transze, pierwsza wynosi 80 proc, druga 20 proc.
Uzyskaną pomoc można inwestować w budynki, budowle, nowe technologie, zakładanie plantacji wieloletnich z wyjątkiem plonujących krócej niż 5 lat, maszyny oraz zakup zwierząt gospodarskich stanowiących stado podstawowe.

O premie w wysokości 60 tys. zł bez konieczności posiadania udziału własnego będą mogły ubiegać się małe rozwijające się gospodarstwa rolne kwalifikujące się do uproszczonego, ryczałtowego sytemu dopłat bezpośrednich.