Projekt jest dofinansowany z UE z programu Rozwój Polski Wschodniej.

Szerokopasmowy internet w województwie podlaskim zaprojektuje i zbuduje pięciu wybranych w przetargu wykonawców. Region jest podzielony na osiem obszarów i dla każdego z nich był wybrany wykonawca. Niektórzy mają po więcej niż jedną umowę.

Kontrakty podpisano z firmami: Aldesa Construcciones S.A. z Madrytu, Sprint SA z Olsztyna, Optronik Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. z Lublina, oraz dwoma konsorcjami firm. Pierwsze konsorcjum tworzą koreańska firma KT Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., Daewoo International Corporation z Korei oraz Biatel Telekomunikacja S.A. z Warszawy. Drugie konsorcjum to Wasko SA z Gliwic, Fonbud sp. z oo. z Wrocławia oraz D2S Sp. z o.o. z Gliwic.

178,3 mln zł to łączna wartość tych kontraktów. Ma powstać dokładnie 1 tys. 852 km sieci internetu szerokopasmowego ( z czego 1 tys. 713,1 km to siec szkieletowo-dystrybucyjna, 131,7 km szkieletowa), 181 tak zwanych węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. 47 proc. sieci ma powstać w ciągu dróg powiatowych, 26 proc. przy drogach wojewódzkich, 18 proc. przy krajowych 9 proc. przy gminnych.

Dyrektorka departamentu społeczeństwa informacyjnego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Agnieszka Aleksiejczuk powiedziała, że budowa powinna się zacząć "możliwie szybko". Będzie to zależało od tempa prac inwentaryzacyjnych nad istniejącą infrastrukturą, a potem prac projektowych.Roboty powinny się zacząć jeszcze w tegorocznym sezonie budowlanym. Aleksiejczuk mówi, że trwają procedury notyfikacji projektu przez Komisję Europejską.

Podobne projekty mają być jeszcze zrealizowane w pozostałych czterech regionach korzystających z unijnych funduszy z programu Rozwój Polski Wschodniej. Obecny w czwartek w Białymstoku wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która wdraża program Rozwój Polski Wschodniej Dariusz Szewczyk powiedział, że Podlaskie jest obok Świętokrzyskiego regionem, który jest na etapie zawartych umów z wykonawcami. Wkrótce umowy mają być także zawarte w dwóch innych regionach: Warmińsko-Mazurskie i Lubelskie. Tam trwają kontrole przetargów przez Urząd Zamówień Publicznych - dodał Szewczyk.