By otrzymać wypłaty przetwórcy muszą przedstawić faktury, okazać rejestr magazynowy oraz zaświadczenie o ilości i rodzaju wyprodukowanego włókna. Informacje mają być przekazywane do Agencji Rynku Rolnego w terminie 30 dni od zakończenia sprzedaży i przetwarzania włókna.

Rolnicy będą także zobowiązani do poinformowania o powierzchni działek, na których uprawiano te rośliny oraz o oznaczeniu zawartości zanieczyszczeń włókien lnianych lub konopnych.

W projekcie noweli znalazła się także definicja przetwórcy. Jest nim rolnik produkujący słomę lnianą lub konopną, nie posiadający jednak odpowiednich urządzeń do jej przetwarzania. Surowiec ten przekazuje przetwórcom do przerobu, zachowując prawo własności słomy i włókna.

Zmienią się również zasady wypłat niektórych krajowych płatności niezwiązanych z produkcją tytoniu. Dotychczasowe płatności uzupełniające zostaną podzielone na dwie części: związane z wielkością produkcji i od niej niezależne.

Aby rolnik mógł otrzymać część płatności związanej z wielkością produkcji, konieczny będzie nadzór pracownika Agencji Rynku Rolnego nad odbieraniem od producenta surowca tytoniowego. Z kolei płatności niezwiązane z produkcją, stanowiące podstawę do określenia indywidualnej ilości referencyjnej, będą wypłacane dotychczasowym producentom na podstawie wpisu do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania takich środków.

Indywidualna kwota produkcyjna (inaczej indywidualna ilość referencyjna), czyli ilość surowca tytoniowego, wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu, będzie przysługiwała wyłącznie właścicielowi gospodarstwa. Będzie ona mogła być dziedziczna, zaś jej zbycie stanie się możliwe jedynie poprzez sprzedaż całego gospodarstwa rolnego.

Nowe przepisy przewidują utworzenie rejestru podmiotów ubiegających się o przyznanie płatności niezwiązanej z ilością produkcji. Rejestr ma prowadzić dyrektor oddziału terenowego ARR. Podstawą do wyliczenia indywidualnej ilości referencyjnej będzie 2005 r. Przyjęto, że ilość ta nie może być niższa, niż ilość surowca tytoniowego objętego umową, pomniejszona o 30 proc.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!