- W naszej gminie nikt nie ma dopłat. Gmina była wytypowana do kontroli, wyników tej kontroli nie ma. Dopłat też nie ma. A w pole trzeba wyjść. Za co? – pytają czytelnicy z gminy Filipów, pow. Suwałki. – Nie dość, że zaliczek nie dostaliśmy, to i po kontroli dopłat nie ma. Kiedy to ruszy?

ARiMR przyznaje: W 2017 roku 512 rolników zamieszkujących w gminie Filipów w powiecie suwalskim złożyło wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich. Gmina Filipów została wytypowana do kontroli FOTO, co spowodowało skierowanie do kontroli spraw 387 rolników (75,6% wszystkich spraw w tej gminie). Wypłaty końcowe realizowane są na podstawie decyzji o przyznanie płatności wydanych przez Kierowników Biur Powiatowych ARiMR. Do 10.04.2018 r. kierownik Biura Powiatowego w Suwałkach wydał decyzje o przyznaniu płatności dla 163 rolników z gminy Filipów, co stanowi 31,9 % rolników z tej gminy. ARiMR zrealizowała płatności końcowe dla 94 rolników, a dla kolejnych 29 rolników płatności zostały naliczone i trwa wydawanie decyzji. Dla pozostałych spraw trwa weryfikacja po kontroli na miejscu, a decyzje powinny być wydane niezwłocznie po jej zakończeniu.

Do 8.04.2018 roku ARiMR zrealizowała płatności końcowe dla 94 rolników zamieszkałych w gminie Filipów na łączną kwotę ponad 0,573 mln złotych, a zaliczki otrzymało 473 rolników na kwotę 3,505 mln złotych – poinformowano, dodając, że gmina nie jest położona na obszarze objętym ograniczeniami ASF, „jednak należy zaznaczyć, iż gmina Filipów jest sklasyfikowana jako teren ochronny (przyległy do obszaru objętego ASF)”.

A kiedy skończy się ten stan zawieszenia? „Płatności realizowane są po wydaniu decyzji przez Kierownika Biura Powiatowego i przekazaniu do Centrali Agencji List Zleceń Płatności. Realizacja odbywa się bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z przepisami realizacja płatności bezpośrednich powinna zakończyć się do końca czerwca 2018 r.” – podaje agencja.

Nie wiadomo, jaki jest wynik kontroli przeprowadzonej w tej gminie: „Ze względu na trwający proces weryfikacji spraw po kontroli na miejscu na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie wyniku wykonanych kontroli.”

W gminie Filipów końcowe płatności bezpośrednie, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunku braku zaliczek, otrzymało 39 producentów na kwotę ponad 57 tys. złotych.

- Oni mają czas na wszystko – podsumowuje czytelnik przekazaną informację.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!