Na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 jest do rozdysponowania ponad 17 miliardów euro. Kwota spora ale już teraz wiadomo, że za mała w porównaniu do potrzeb. Duża część środków jest przeznaczona na wypłatę tak zwanych zobowiązań wieloletnich takich jak renty strukturalne czy premia zalesieniowa. Program ma określony budżet w euro, ale wypłaty dokonywane są w złotówkach.

Mieczysław Paradowski, Ministerstwo Rolnictwa: trzeba wziąć pod uwagę, że cały czas złotówka się umacnia stąd wypłaty, które w tej chwili są realizowane czy będziemy realizować w 2010-11 roku będą cały czas wykonywane w złotych ale ono będzie miało już inny wymiar.

Rolnicy nic na tym nie stracą bo w większości programów limity środków zostały ustalone w złotówkach. Na przykład na modernizację gospodarstw rolnych 300 tysięcy złotych mogą dostać na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym 100 tysięcy na cały okres trwania programu.

Mieczysław Paradowski, Ministerstwo Rolnictwa: po prostu mniejsza ilość beneficjentów będzie mogła prawdopodobnie skorzystać z tych pieniędzy. Dlatego należy przypuszczać, że sceny jakie rozgrywały się ponad pół roku temu przed regionalnymi oddziałami Agencji Restrukturyzacji w czasie naboru dokumentów na program modernizacji gospodarstw rolnych nie będą należały do rzadkości.

A przykładów nie trzeba daleko szukać. Nabór wniosków na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym rozpoczyna się dopiero jutro a w niektórych regionach już od kilku dni stoi kolejka. Zdaniem urzędników nie ma powodów do paniki. Dariusz Wojtasik, ARiMR: z naszych informacji wynika, że nie ma zbyt dużego zainteresowania tym działaniem poza podobno jednym lub dwoma województwami.

Trzeba też pamiętać o tym, że w tym naborze skumulowały się środki z dwóch lat. Do rozdysponowania jest ponad 200 milionów złotych.

Źródło: Agrobiznes/Dorota Florczyk

Podobał się artykuł? Podziel się!