Jeszcze do 21 czerwca młodzi rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" z PROW 2007-2013.

Ok. 800 mln złotych dostępnych jeszcze z programu zostanie podzielonych na 100-tysięczne premie.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy samodzielnie prowadzący gospodarstwo nie dłużej jak od 15 miesięcy. Na ewentualne uzupełnienie wykształcenia mają oni teraz nawet 3 lata i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. zamknięcia szkoły do której uczęszczał rolnik. Co najmniej 70 proc. otrzymanej pomocy młody rolnik musi przeznaczyć na inwestycje w gospodarstwie, powinien (docelowo) utworzyć gospodarstwo o powierzchni średniej krajowej.

Do 50 dni zmniejszył się czas na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków przez ARiMR. Na uzupełnienia i poprawki w złożonych wnioskach o pomoc młodzi rolnicy będą mieli teraz tylko 7 dni. Agencja zachęca do przygotowania wniosku w wersji elektronicznej, co ułatwi wprowadzanie zmian.

„W tegorocznym naborze nie będzie limitów finansowych przyznanych poszczególnym województwom, będzie natomiast jedna koperta finansowa dla całego kraju. O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów przez wnioskujących o uzyskanie premii dla młodych rolników.  Będą one poznawane na podstawie trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych - maksymalnie można otrzymać 16 pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynając swoją samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów); wykształcenia młodego rolnika - maks. 5 pkt. (im wyższe wykształcenie tym więcej punktów) oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo - maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach na których panuje wysokie bezrobocie). Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez rolnika starającego się o uzyskanie premii, co najmniej 7 punktów” – informuje ARiMR.

Podobał się artykuł? Podziel się!