Audyty dotyczyły: Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, wsparcia specjalnego: płatności do krów i owiec oraz wdrożenia i kontroli w latach 2011-2013 zasady wzajemnej zgodności.

Postępowania zostały zakończone bez nakładania korekt finansowych.

MRiRW informuje: „W wyniku przeprowadzonych postępowań sprawdzających oraz dzięki przedstawionym przez stronę polską wyjaśnieniom, a także podjętym działaniom naprawczym, w odniesieniu do powyższych postępowań audytowych Komisja Europejska poinformowała Polskę o niestosowaniu korekt finansowych. Tym samym w roku 2013 postępowania te zostały zamknięte.”

Podobał się artykuł? Podziel się!