Niekorzystne warunki klimatyczne w niektórych krajach członkowskich jak: susze i wysokie temperatury, niskie temperatury na wiosnę i duże opady deszczu wpłynęły na działalność rolniczą i dochody gospodarstw w wielu krajach.

Zezwolenie dotyczy płatności bezpośrednich i niektórych płatności z tytułu PROW, które zazwyczaj przyznawane są przez kraje członkowskie od 1 grudnia do 30 czerwca następnego roku.

Kraje członkowskie mogą zdecydować się na wypłacenie zaliczek na te płatności od 16 października w danym roku maksymalnie do 50 proc. całkowitej kwoty płatności bezpośrednich, a 75 proc. z tytułu płatności PROW.

Decyzja KE pozwala teraz krajom dotkniętym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podwyższenie kwoty zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich do 70 proc., a przy płatnościach PROW do 85 proc.

Zmiany te dotyczą dziesięciu krajów: Belgii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Łotwy, Litwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch najbardziej dotkniętych niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Kraje te zwróciły się do KE z wnioskami o elastyczność związaną z płatnościami.

Lista kwalifikujących się krajów może być jeszcze zwiększona o kolejne dwa lub trzy w zależności od wyników bieżącej oceny KE.

Kraje zakwalifikowane muszą teraz podjąć decyzję, czy będą w stanie skorzystać z nowych zasad płatności.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!