Beneficjenci SPO „Restrukturyzacja…” oświadczają w umowie o dofinansowanie projektu, iż nie korzystają i nie będą korzystać z innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją projektu. Umowa przewiduje także konsekwencje złożenia przez beneficjenta fałszywych oświadczeń w tym zakresie.

W przypadku uzyskania wsparcia ze środków SPO „Restrukturyzacja…” jako wkładu środków publicznych w realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, korzystanie z jakiejkolwiek ulgi podatkowej nie jest dopuszczalne. Wyjątek w tym zakresie stanowi działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom SPO „Restrukturyzacja…”, w którym wsparcie udzielane jest w formie premii, nie związanej z realizacją konkretnego projektu (przedsięwzięcia), która może być przeznaczona na dowolny cel. Beneficjent nie ma obowiązku fakturowania i rozliczania wydatków sfinansowanych z przyznanej mu premii.

Źródło: Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!