- Postulujemy wyrównanie dopłat - na zasadzie dopłaty do jednego hektara powierzchni (...). Najbardziej sprawiedliwym systemem byłaby dopłata w całej UE do hektara powierzchni użytków rolnych - powiedział dziennikarzom w poniedziałek w Brukseli Jurgiel. Jak zaznaczył, dopłata powinna być na takim samym poziomie w każdym z krajów unijnych.

Choć w wyniku negocjacji obecnego wieloletniego budżetu UE ustalono stopniowe zwiększanie najniższych dopłat (wcześniej różnice między krajami były bardzo duże, bo dopłaty wynosiły od 540 euro na hektar w Grecji do 83 euro na hektar na Łotwie), to dalej rolnicy na zachodzie Europy otrzymują wyższe wsparcie z budżetu UE niż ci za wschodu.

Dyskusje na temat zmian we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) UE trwają już od jakiegoś czasu, jednak ministrowie rolnictwa po raz pierwszy rozmawiali na ten temat po rozpoczęciu konsultacji społecznych w tej sprawie.

Maltańska prezydencja przygotowując poniedziałkowe spotkanie w Brukseli wskazała na sześć priorytetów, jakie powinna spełniać nowa polityka rolna UE. Polska nie do końca jest z nich zadowolona, bo brakuje tam tematów, na których polski rząd chciałby się skupiać.

Jurgiel mówił, że polski rząd chce, by w nowej WPR były zachowane równe warunki konkurencji dla wszystkich państw. Ministerstwu rolnictwa zależy też na poprawie spójności społecznej, gospodarczej, terytorialnej w ramach UE.

- To powinny być konkluzje, które będą przyjęte w październiku i przedstawione w formie komunikatu dla wszystkich państw członkowskich - ocenił Jurgiel. Komunikat Komisji Europejskiej będzie krokiem poprzedzającym złożenie propozycji zmian w prawie dotyczących WPR.

Pierwszym priorytetem, na jaki wskazała maltańska prezydencja, ma być "budowanie odporności". Chodzi np. o zarządzanie ryzykiem związanym z warunkami pogodowymi, zdrowiem czy kwestiami sanitarnymi, tak by uchronić rolników przed kryzysami.

Drugi ważny obszar to "reagowanie na wyzwania związane ze środowiskiem". Tu celem ma być zwiększanie zrównoważonego charakteru rolnictwa, przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz wywiązywanie się ze zobowiązań zawartych na paryskiej konferencji klimatycznej.

Trzeci priorytet to "inwestowanie w rentowność i witalność obszarów wiejskich". Za tym hasłem kryje się tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie usług na obszarach wiejskich, a także dywersyfikacja rolnictwa i związana z nim działalność w szerszym kontekście.