Młodzi rolnicy od wielu już lat mogą korzystać z tańszych niż inni rolnicy kredytów preferencyjnych. Teraz mogą otrzymywać także większe o 5 proc. dotacje na inwestycje w gospodarstwie rolnym. Zarówno w wypadku kredytów preferencyjnych, jak i dotacji na inwestycje w gospodarstwie rolnym, młodym rolnikiem jest osoba, która nie ukończyła 40 lat. Jednak aby otrzymać dotację w ramach programu "Ułatwienie startu młodym rolnikom", trzeba spełnić jeszcze jeden warunek: od rozpoczęcia po raz pierwszy prowadzenia gospodarstwa do czasu wydania decyzji przez ARiMR nie może upłynąć więcej niż 12 miesięcy. Niby proste, a jednak ten warunek nie bardzo jest jasny dla niektórych naszych Czytelników.

Jeden z nich napisał do nas, że wprawdzie od 4 lat dzierżawił ziemię notarialnie od sąsiada, ale dopiero 6 miesięcy temu rodzice przekazali mu rodzinne gospodarstwo i dopiero od tego czasu prowadzi samodzielnie własne gospodarstwo. Pyta, czy może w takiej sytuacji ubiegać się o 50 tys. dotacji "na start"? Niestety nie, bo okres dzierżawy jest doliczany do okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dotację "na start" może otrzymać rolnik, który po raz pierwszy podjął się prowadzenia gospodarstwa rolnego jako jego posiadacz samoistny (właściciel) lub zależny (dzierżawca). W dodatku prowadzenie gospodarstwa nie może rozpocząć się wcześniej niż na 12 miesięcy przed podjęciem przez Agencję decyzji o udzieleniu tej formy pomocy.

Jednak nie wszyscy rolnicy, którzy gospodarują dłużej niż rok, są na straconej pozycji. Może ubiegać się o pomoc rolnik, który chociaż posiada gospodarstwo dłużej niż rok faktycznie prowadzi je krócej niż 12 miesięcy przed zawarciem umowy z ARiMR. Od okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego odliczone mogą być:
  • okres przed uzyskaniem pełnoletności, okres nauki w szkole ponad gimnazjalnej (z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej) lub okres nauki w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej (z wyłączeniem szkoły zasadniczej),
  • okres studiów w trybie dziennym,
  • okres odbywania służby wojskowej,
  • okres, w którym rolnik udzielił notarialnie pełnomocnictwa do prowadzenia gospodarstwa rolnego innej osobie,
  • okres, w którym rolnik przekazał gospodarstwo w dzierżawę, a dzierżawa została zapisana w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów.
Okresy te nie będą uznane za okresy, w których rolnik nie prowadził gospodarstwa rolnego, jeżeli występował on w tym czasie o dopłaty bezpośrednie lub gdy uzyskał kredyt preferencyjny dla rolników.

Inny Czytelnik pytał nas, czy może skorzystać z programu dla gospodarstw niskotowarowych. Problem w tym, że w gospodarstwie rodziców ostatnio nie prowadzono prawie żadnej produkcji nie bardzo jest jak obliczyć ESU. Ktoś mu powiedział, że ESU nie może być liczone z gruntów wydzierżawionych. To nieprawda. Gospodarstwem młodego rolnika jest, jak już wcześniej wspomniano zarówno gospodarstwo zorganizowane na gruntach własnych, jak i dzierżawionych. Dlatego wartość produkcji liczy się również z gruntów dzierżawionych. Aby uzyskać pomoc, wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 2 i nie większa niż 4 ESU. Jeśli nasz Czytelnik posiada grunty na podstawie umowy dzierżawy i ma to wpływ na osiągnięcie wymaganego progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w celu udokumentowania wielkości ekonomicznej powinien przedstawić w ARiMR notarialną umowę dzierżawy na przynajmniej 5 lat, licząc od otrzymania pierwszej wpłaty i pisemną zgodę właściciela tego gospodarstwa na realizację zaplanowanych zamierzeń (co powinno znaleźć się w planie pisaliśmy w numerze 3).

Żródło: "Farmer" 05/2005

Podobał się artykuł? Podziel się!