Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: zgodnie z zasadami przyznawania pomocy z działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" osoba składająca wniosek o przyznanie takiego wsparcia w 2010 r. zobowiązała się posadzić las jesienią ubiegłego roku lub wiosną tego roku. Następnie taki rolnik w ciągu 7 dni liczonych od zakończenia zalesiania musi pisemnie powiadomić o tym fakcie nadleśniczego, który wydaje zaświadczenie o tym, że las posadzony został zgodnie z planem zalesienia. Kolejnym krokiem, jaki rolnik musi wykonać, jest złożenie w biurze powiatowym ARiMR do 20 maja 2011 roku oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem od nadleśniczego potwierdzającym wykonanie tego zadania. Oświadczenia o wykonaniu zalesienia złożone przez rolników po tym terminie nie mogą zostać uwzględnione przez ARiMR, co oznacza, że nie otrzymają oni pomocy.

Podobał się artykuł? Podziel się!