Pomyślano je jako transfer wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników lub właścicieli lasów.

Pierwsze poddziałanie to wsparcie dla szkolenia doradców.

Oferuje się dobre warunki finansowania:  poziom pomocy finansowej wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż równowartość 200 000 euro za trzy lata szkolenia doradców dla jednego podmiotu doradczego w okresie realizacji Programu.

Wreszcie kolejne poddziałanie adresowane już bezpośrednio do rolnika: wsparcie korzystania z usług doradczych będzie udzielane na świadczenie usług doradczych (porad) dla rolników lub grupy rolników.

Poziom pomocy finansowej wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż:

 równowartość 1 500 euro za opracowanie i realizację 3-letniego programu doradczego dla rolnika/ grupy rolników,

 równowartość 1 050 euro za opracowanie i realizację 2-letniego programu doradczego dla rolnika/grupy rolników.

Rolnik może dwukrotnie skorzystać z usługi doradczej w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Z usług doradczych będzie też mógł skorzystać właściciel lasu: poziom pomocy finansowej wynosi dla niego 100 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż równowartość 500 euro za opracowanie i realizację programu.

Właściciel lasu może dwukrotnie skorzystać z usługi doradczej w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Pomoc w tym działaniu ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!