Nowelizacja dostosowuje przepisy do regulacji zawartych w ustawie o finansach publicznych. Poza tym nowe przepisy mają określić przepływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza możliwość udzielania pożyczek agencjom płatniczym na prefinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W Polsce agencjami płatniczymi są: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Agencja Rynku Rolnego (ARR).

Nowe prawo przewiduje, że środki pochodzące z EFRROW na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będą przekazywane ARiMR przez ministra rolnictwa.

Środki wyprzedzające finansowanie działań związanych m.in. z rozwojem infrastruktury, scalaniem gruntów, gospodarowaniem zasobami wodnymi, które będą realizować jednostki samorządu terytorialnego, będą pochodzić z nieoprocentowanej pożyczki, udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Natomiast środki na wstępne współfinansowanie wydatków w ramach EFRROW na program Leader i pomoc techniczną przekazywane będą przez ARiMR na podstawie umowy cywilno-prawnej. Koszty obsługi pożyczki będą pokrywane przez ministra finansów. Rząd szacuje, że obciążenia budżetu z tego tytułu wyniosą ponad 6,3 mln zł rocznie.

W ocenie rządu, wprowadzenie prefinansowania wydatków realizowanych z udziałem pieniędzy pochodzących z UE przyczyni się do bardziej efektywnego ich wydatkowania.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw".

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!