Nie będzie postulowanego przez posła Romualda Ajchlera odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu.

Nie ma też istotnych zmian w projekcie. 

Projekt został notyfikowany w UE w lipcu 2014 roku, zmiany zmusiłyby nas do powtórnej notyfikacji – tak Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW, uzasadniała niemożność wprowadzenia zmian w ustawie o płatnościach bezpośrednich, nad którą pracowała dziś sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po co w ogóle dyskutujemy, skoro okazuje się, że dokument notyfikowany jest nienaruszalny? – pytał poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Kolejne poprawki zgłaszane przez posłów – także na wniosek rolników biorących udział w dzisiejszym posiedzeniu – były jednak wycofywane z zastrzeżeniem, że wymagają doprecyzowania i będą zgłoszone dopiero podczas drugiego posiedzenia prowadzonego już na forum Sejmu.

Dłuższą dyskusję wywołała sprawa dopłat do roślin wysokobiałkowych.

Poseł Ardanowski twardo domagał się zawężenia dopłat tylko do tych roślin wysokobiałkowych, które dają plon – ale wiceminister Tadeusz Nalewajk uznał, że taka dopłata nie spełniałaby wymogu dopłaty do zagrożonej produkcji, a poza tym najistotniejszy jest efekt tworzenia obszarów EFA.

Joanna Czapla potwierdziła, że ze względu na uproszczenie systemu przyjęto, że płatność przysługuje do tych samych roślin, które są dopuszczalne jako tworzące obszary EFA.

Posła Ardanowskiego to nie przekonało: za co chcemy płacić ? – dopytywał. Czy chcemy zapłacić za rośliny, które dają plon i są przydatne na pasze, czy za cokolwiek, byle wydać pieniądze?