Zmiana terminu przyjmowania wniosków na to działanie w 2008 r. wynika z konieczności doprecyzowania zasad przyznawania rolnikom pomocy finansowej, między innymi na wprowadzane po raz pierwszy od tego roku, zalesianie gruntów innych niż rolne (Schemat II). Przesunięcie terminu pozwoli rolnikom na dokładniejsze zapoznanie się z zasadami i przygotowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o wsparcie finansowe. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przesłany do konsultacji społecznych organizacjom rolniczym.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poda niezwłocznie do publicznej wiadomości termin przyjmowania wniosków na działanie „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne”, po podpisaniu nowelizacji stosownego rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!