Niedawno pisaliśmy, że przejściowe wsparcie krajowe będzie maleć.

Jak się okazuje, może go w ogóle nie być.

Jak wynika z pisma wiceminister Zofii Szalczyk, adresowanego do Komitetu Stałego Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa zabiega o pilne zajęcie się sprawą przez rząd, ale zrezygnowało już z walki o utrzymanie płatności dla wszystkich dotychczas wspieranych sektorów.

Zofia Szalczyk pisze w swoim piśmie, że minister finansów negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, który przewidywał stosowanie przejściowego wsparcia krajowego za 2014 r. w pięciu sektorach dotychczas wspieranych płatnościami krajowymi (tzw. sektor I – obejmuje ważniejsze rośliny uprawne, uprawy paszowe na trwałych użytkach zielonych – tzw. płatność zwierzęca, sektor chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu).

Minister finansów uznał „brak zasadności” przepisów.

„Biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Finansów zaproponowano rozwiązanie alternatywne polegające na zastosowaniu przejściowego wsparcia krajowego za 2014 r. jedynie w trzech z pięciu dotychczas objętych płatnościami krajowymi sektorach: chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu” – pisze Szalczyk. „Są to sektory wrażliwe pod względem gospodarczym i społecznym, które w sposób szczególny ucierpiałyby wskutek odejścia od stosowania płatności krajowych. Zaproponowane rozwiązanie oznaczałoby znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na środki niezbędne do realizacji wsparcia krajowego, ponieważ maksymalna kwota wsparcia wyniosłaby 47,645 mln euro, podczas gdy w przypadku stosowania płatności we wszystkich sektorach łączna kwota wsparcia krajowego za 2014 r. mogłaby wynieść maksymalnie 384,938 mln euro.”

Ale i tego rozwiązania nie zaakceptował minister finansów.

Mimo to minister rolnictwa podtrzymał stanowisko o potrzebie stosowania przejściowego wsparcia krajowego za 2014 roku w trzech z pięciu dotychczas wspieranych tymi płatnościami sektorach.

Projekt trafił do Komitetu Stałego, wraz z protokołem rozbieżności, z prośbą o pilne rozpatrzenie i rozstrzygnięcie przed 15 marca 2014 r., kiedy to rozpoczyna się nabór wniosków za 2014 r.